Bi znesmeni ga.y: Meshkujt shqiptarë të lahen njëherë, pastaj të kërkojnë s…(VIDEO)…

B iznesmeni ga.y: Meshkujt shqiptarë të lahen njëherë, pastaj të kërkojnë s…(VIDEO)…

Në emisionin “Shqipëria Live” që transmetohet në ‘Top Channel’ u diskutua ditën e sotme përsa i përket qendrave të mesazheve, ku d yshohet se vajzat e punësuara aty u ofrojnë kl ientëve shë rbime eks.tra (marr.ëdh.ënie se.k.s.uale).Shikovid me poshte:

Si përma rrësi Elton Ilirjani, ishte në një lidhje direkte me “Skype” në emision, i cili tha se është e t mer rshme që të mendohet se një qendër ma sazhi të kthehet në qendër se.k.si. “Nga të pa larë tani shkojnë e bëjnë m asazhe. Ka mbanë a larmi. Është jashtë realitetit shqiptar. Duket se aty bëhet s.ek.s. Është e tm.err.shme të mendohet se një qendër masazhi të kthehet në qendër se..k.si”, tha Elton Ilirjani.

Ai hodhi dy shime të forta kur tha se në Tiranë mund të gjesh një qendër të tillë ma sazhi në çdo cep lagjeje. Sipas tij meshkujt në Shqipëri kërkojnë s.e.k.s në çfarëdo lloj mënyre.

“Kërkohet se ks në çfarëdo lloj mënyre. Meshkujt shqiptar në fillim të l ahen, çfarë ma sazhi duan”, deklaroi ai.

“Njerëzit shkojnë në qendër ma sazhi edhe për shëndetin. Nuk duhet të jesh vetëm një profesionist, por edhe të kesh një cer tifikatë nga shteti. Unë prandaj them se ti nuk duhet ti kërkosh kandidatit për punë që në C V të vendosë foto, ditëlindjen apo dhe st atusin beqar apo i martuar”, shtoi ndër të tjera si përma rrësi ga.y.