Qëndrim Pllana rrëfen t merrin që ka p ërjetuar të “It’s my love”…

Qëndrim Pllana rrëfen tm errin që ka p ërjetuar të “It’s my love”…

Qëndrim Pllana u bë i njohur që kur hyri në emisionin “It’s my love”.
Ai u inkuadrua në këtë emision për të gjetur fatin e j etës, por duket që brenda ndodhi diçka që së priti.

Vizita në Shqipëri që 25 vjeçarit i doli më ndryshe se që e kishte menduar i solli edhe disa p robleme shëndetësore. Këto pr etendon se i ka marrë nga l ëndimet që ia kanë bërë pro tagonistët e programit.

Në një intervistë të dhënë në T7, ai ak uzon Kreshnik Husajn, i njohur si Kika, për t entim dh u nimi s ek sual dhe dh unë f izike të ushtruar ndaj tij.
“Ishim në Golem në hotelin “Fafa”, ku kemi nde njur të gjithë por në mbrëmje ndodhi diçka që se kam kuptu. Në mëngjes me hapen derën dhe filluan të më go dasin secili prej stafit që kanë qenë”, tha ai