O Zot i madh! Makina u bë copa-copa, mësohet se tre burra kanë dhënë sh pirt në vend

O Zot i madh! Makina u bë copa-copa, mësohet se tre burra kanë dhënë s hpirt në vend

Një ngjarje e rëndë r aportohet se ka ndodhur në Gjermani. R aportohet se në një aks ident kanë humbur je tën tre burra.

Makina ishte bërë copa-copa. Një aksi dent ka ndodhur në Lichtenau, rrethi Paderborn. Makina ishte bërë copa copa, sa që t rupat e pa je të mezi janë nxjerrë.

E ditur bëhet se makina u për plas me një kamion. Ende nuk dihet se përse ka ndodhur ky a kisdent i rë ndë. Mosha e tre burrave, që kanë humbur je tën ende nuk është berë e ditur.

Ambulanca shkoi menjëherë në vendin e ng jarje, por ishte shumë vonë. Si rap ortohet ata kishin dhënë sh pirt në vend.