I ngeIi FlKSlM motra shokut, Hl STORlA e çiftit shqiptar

I ngeIi FlKSlM motra shokut, Hl STORlA e çiftit shqiptar

Tre çifte simpatikë morën pjesë në garë dhe komentuan e vlerësuannë çift dasmat e njëri-tjetrit.EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe

Çifti i dytë ishte Xhulia dhe Brenaldo të cilët kishin një h i s tori da;shurie 13-vjeçare.

Dhe çifti i tretë ishte Juna dhe Devisi. Ata janë njohur nga vëllai i Jonës dhe kanë rënë në das;huri.EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondsh