Shikojeni se çka i bën 29-vjeçari një vajze 33-vjeçare në një mo tel në Gjilan

Shikojeni se çka i bën 29-vjeçari një vajze 33-vjeçare në një mo tel në Gjilan

Për dh unimin e një gruaje në një m otel në rajonin e Gjilanit, Gazeta ju sjell detaje të reja.
Bëhet fjalë për djalin me inicialet P.M., 29 -vjeçar, i d yshuar për dh unimin e D.K., 33-vjeçare, mëson Gazeta

Pr okuroria Th emelore e Gjilanit ka paraqitur kërkesë në Gj ykatën The melore të Gjilanit për caktimin e ma sës së parabur gimit ndaj të d yshuarit, P.M, 29 vjeç.

Ndërsa, besohet se v íktíma dhe i d yshuari kishin kohë që janë njohur. Sipas dyshímeve të para, víktíma u ke qtrajtua s ek sualisht në m otel, pasi fillimisht u lidh nga i d yshuari, i cili d yshohet se më pas kreu marrëdh ënie pa pëlqimin e saj.