Ndodhi edhe kjo! 93 vjeçari nd ahet nga bashkëshortja: kam një tjetër dhe dua të rindërtoj jetën time

Ndodhi edhe kjo! 93 vjeçari n dahet nga bashkëshortja: kam një tjetër dhe dua të rindërtoj jetën time

Ai është 93 vjeç dhe ajo 86 vjeçe. Por pa.varësisht moshës nuk është asnjëherë vonë për të filluar nga e para. Kështu duhet të ketë menduar një pen.sionist nga Arezzo i Italisë, i cili vendosi që të nda.hej nga bashkëshortja e tij, 7 vite më e re se ai.

Sikur ndodh në shumë martesa, edhe në këtë r ast ka hyrë në s kenë një person i tretë, një zo.një pak a shumë e moshës së çiftit. Sipas mediave italiane, 93-vjeçari e ka njohur atë në një k lub na.te dhe është dashuruar ma rrëzisht me të.

Ndërkohë bashkëshortja e tij nuk e ka marrë aspak mirë. Në fillim 86-vje.çarja nuk ka pranuar që të ndahet nga i shoqi në mënyrë k onsensuale. Por më pas i është nënshtruar p resionit të ish-par.tnerit dhe ka pranuar të d ivorcohet.

Të enjten e kaluar, në gj ykatën c ivile Aretine, u mor vendimi i për.bashkët që t’i jepnin fund martesës së tyre të gjatë.

Që në fillim 93-vjeçari ka qe.në i vendosur për ndarjen nga ish-gruaja e tij. “Dua li.rinë time, dua të rindërtoj je tën time”, i ka thënë p ensionisti avokatit, Marco Acquisti, kur ka shkuar në stu.dionin e tij për të nisur procedurat për d ivorc..

Madje edhe te ntativat e fë.mijëve të tyre kanë qenë të kota, pasi i mo.shuari ka qenë shumë i si.gurt për ndarjen nga 86-vjeçarja.

Ai donte me çdo kusht që të ishte i lirë për të jetuar hi.storinë e re të da.shurisë me një grua tjetër.

Mediat italiane shkruajnë se ata janë njo.hur disa muaj para se Italia të mby.llej për shkak të p andemisë së koronavirusit. E mes një k ërcimi dhe një loje me letra, ata të dy janë da.shuruar marrë.zisht, aq sa të vendosnin që të jetonin bashkë..