I fundit! Greqia merr vendimin për do ganën e Kapshticës

I fundit! Greqia merr vendimin për d oganën e Kapshticës

Au toritetet e p olicisë greke, në vijim të m asave të marra për për ballimin e si tuatës së krijuar nga pandemia e COVID-19, kanë marrë vendimin për shtyrjen e afatit të bll okimit të Pikës së Kalimit Kufitar Kapshticë, deri në datën 22 mars të këtij viti.

Lajmi është konfirmuar nga burime pranë p olicisë kufitare.

Deri në këtë datë, dalja nga Shqipëria dhe hyrja drejt Greqisë nëpërmjet kësaj pike kalimi, do të vijojë të jetë e mbyllur.

Ndërkohë, nga kjo pikë do të lejohet vetëm dalja nga Greqia dhe futja në Shqipëri për këmbësorët nga ora 06:00 deri në orën 22:00.

Ndërsa mj etet si autobusët, taksi apo çdo m jet tjetër i tra nsportit të pasagjerëve, nuk do të lejohet të kalojë.