Hap va.rrin e djalit pas 42 vitesh, nëna zbulon të vërtetën e dhim.bshme: Ma nd iente zemra(Foto)

Hap va.rrin e djalit pas 42 vitesh, nëna zbulon të vërtetën e dhim.bshme: Ma n diente zemra(Foto)

Lidia Reid është ndier e shk.atërruar, pasi ka hapur v.ar..rin e të birit, i cili kishte n dërruar j.etë në vitin 1975.

Djali i saj Garry nuk është gjendur. Brenda ark.ivolit nuk kishte asnjë tr.up.

Lidia ka mbi 42 vjet që lu.fton për të gjetur se çfarë ka ndodhur me djalin e saj.

Kur ajo ka kërkuar të shihte djalin e saj në spitalin “Sick Kids” në Edinburgut ata i treguan një fëmijë që nuk ngjasonte me të sajin. Kur ajo ka thënë se nuk ishte fëmija i saj, mj ekët kanë thënë se kishte kaluar dep resion pas lindjes.

“Në fund të kësaj historie ka një shpjegim lo gjik. Trupi i djalit tim nuk është vënë në ar.k.ivol sepse atij i kanë marrë or.g.anet”, ka thënë Lidia.

Ndërmjet viteve 1970 dhe 2000 ka pasur dy shime për përfshirjen e disa mjekëve në tr.afik or.ga nesh, por nuk ka pasur kurrë prova të forta për këtë.

Në ato vite mjekët në Skoci u justifikuan se kishin mbajtur rreth 6,000 organe dhe in de nga t.rupat e fëm.ijëve të vd.ekur sepse po kr yenin ekspe rimente.

Nga ana tjetër Lidia thotë se nuk do të ndalet pa mësuar se ku ndodhet t rupi i djalit të saj.