“Burri i shoqes më bëri s**ks të ςm endυr, s’kisha ρrονυar më parë atë ροzίcίοη, por ajo që ndodhi më pas më shokōί”

“Burri i shoqes më bëri s**ks të ςme ndυr, s’kisha ρrονυar më parë atë ροzίcίοη, por ajo që ndodhi më pas më shokōί”

“E dashur p sikologe Deidre, dua të ndaj me ty një histori shumë personale dhe dua një përgjigje të sinqertë.

Shoqja ime erdhi dhe më tregoi se dyshonte se burri i saj e t radht0nte, por nuk e kishte gjetur akoma se më kë.

Unë u mundova ta qetësoj dhe t’i them se kjo nuk mund të jetë e vërtetë dhe se ai asnjëherë nuk mund ta bënte këtë gjë.shtype,r eklamen dhe shiko videon