Rrëfime shqiptare: Gruaja në hall: Burri nuk poston foto me mua në Facebook, mos vallë po më tr adhëton!?…

Rrëfime shqiptare: Gruaja në hall: Burri nuk poston foto me mua në Facebook, mos vallë po më tr adhëton!?…

Burri im nuk hedh asnjë foto me mua dhe vajzën në facebook. I kam thënë disa herë hidh ndonjë foto dhe thotë se i ka be zdi. Nuk di pse, po seç kam një parandjenjë që ai më t radhton, ashtu siç po bën gjithë dyn jaja. Ka patur shumë lidhje dashurie më parë dhe është shumë simpatik.

-E dashur ajo që ti shkruan lidhet me x helozinë, pra p arandjenja se burri po të t radhton. Jetojmë në një shoqëri e cila për fat të keq po na ushqen çdo ditë e më shumë me shembuj tr adhtish, me p robleme të thella familjare dhe me një kri zë të fortë të institucionit martesë. Të gjendur në të tillë mjedis priremi të kemi fríkëra dhe çdo stímul i jashtëm të na çojë tek një sh qetësim. Pra ti dëgjon se mikesha jote ka një histori t radhtie, fqinja, i afërmi yt apo dikush tjetër dhe të gjitha këto të bëjnë të mendosh për ra portin tënd, të bëhesh më e ndjeshme dhe më alerte si për ti paraprirë diçkaje të tillë. Megjithatë jeta nuk është kaq e thjeshtë dhe aq më pak kur flasim për ra portin në çift.

Besoj se ti e njeh më mirë se çdo kush tjetër bashkëshortin tënd, di karakterístikat e personalitetit të tij, di atë që i pëlqen dhe atë që nuk do ta bënte kurrë. Ka shumë i ndividë të cilët zgjedhin të mos shfaqin familjarët e tyre në rrjetet sociale duke kërkuar me çdo kusht pr ivatësinë dhe mbr ojtjen e tyre, por jo domosdoshmërish arsyeja që e bëjnë këtë është t radhëtia. Nëse ti ndihesh keq atëherë duhet të flasësh me të dhe ti thuash që ky veprím i tij të bën të ndihesh e r efuzuar. Komunikimi është th elbësor dhe jo vetëm sqaron, por edhe sh ëron duke na dhënë një shpjegim për çdo pikëpyetje dhe sh qe t ësim që kemi.