“Më dridhet zemra kur më shajnë për babin”, lutja e dh imbshme e 8-vjeçares

“Më dridhet zemra kur më shajnë për babin”, lutja e dh imbshme e 8-vjeçares

Elsa dhe Elidoni janë vetëm 8 dhe 9 vjeç, por çdo ditë v uajtjet janë duke u shtuar. Jetojnë në qytetin e Delvinës, në një shtëpi kushtet e të cilës po u rr ezikojnë shëndetin. Para 4 vitesh babai i ndë rroi jetë prej një së mundje në mushkri. Duke i lënë në mëshirë të fatit, pasi edhe Elvira Korini mamaja, në njërin sy ka humbur plotësisht shikimin. Ndërkohë të tjetri sheh shumë pak, duke e bërë të pamundur për të punuar. Apo si guruar fëmijët e saj.

Të cilët, veç dh imbjes për babain, varfërisë ek streme, rre zikut për të n denjur në mes të katër rrugëve; i duhet të pë rballojnë edhe ta lljet e deri te rrah jet nga bashkëmoshatarët. Ata nuk kanë ëndrra si çdo fëmijë, përkundrazi edhe kur mbyllin sytë jetojnë në m akthe.