Historiani kroat, Shariç: “Kosova nuk do të thotë asgjë në shqip, serbët janë pasardhës a ntikë!”

Historiani kroat, Shariç: “Kosova nuk do të thotë asgjë në shqip, serbët janë pasardhës a ntikë!”

“Bashkëjetesa e serbëve dhe shqiptarëve është shumë e domosdoshme, por nuk mund të ndërtohet mbi gënjeshtra dhe ajo që shqiptarët po bëjnë aktualisht është thjesht një vj edhje, tha teologu dhe historiani kroat Goran Saric në një intervistë.

Në një përpjekje të shqiptarëve për të sf iduar praninë e serbëve në Kosovë dhe Metohi, Sariç, si historian në Ballkan, thotë se pa marrë parasysh se sa thellojmë në të kaluarën në Kosovë dhe të gjithë Ballkanin, ne gjejmë g jurmët serbe.

Një përpjekje e disa historianëve dhe politikanëve shqiptarë për të paraqitur trashëgiminë serbe në Kosovë si shqiptare është aktuale. A mundet që pr opaganda t’iu mohojë serbëve të drejtën për të trashëguar në Kosovë? Pse po vidhet historia serbe?

Kur vidhni t erritorin e dikujt, është e nevojshme të vidhni vjedhjen me “li gj historik”. Mark Twain thotë se ndërsa e vërteta vesh këpucë, një gënjeshtër udhëton gjysmën e botës. Këto ditë, disa historianë shqiptarë udhëtojnë nëpër botë dhe pretendojnë se shqiptarët kanë qenë në Ballkan për mijëra vjet, se Nemanjiçët janë me origjinë shqiptare dhe se serbët nuk ekzistonin para Vuk Karaxhiçit. Sa më e madhe të jetë e vërteta, aq më e madhe është gënjeshtra që duhet për ta fshehur. Këta historianë shqiptarë na kujtojnë atë sha k a në lidhje me gu ngaçin që lëshoi ​​mjekrën, se nuk e quajnë më gun gëz por mjekër. Bashkëjetesa e shqiptarëve dhe serbëve është shumë e nevojshme, por nuk mund të ndërtohet mbi gënjeshtra.