“Shqiptarët s’dinë të lënë shtatzënë më la zekaku i madh, a është penduar për këto fjalë këngëtarja shqiptare”??

“Shqiptarët s’dinë të lënë shtatzënë më la zekaku i madh, a është penduar për këto fjalë këngëtarja shqiptare”??

Shqiptarët s’dinë të lënë sh tatzënë më la zekaku i madh, a është p enduar për këto fjalë këngëtarja shqiptare?/ 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë

Shqiptarët s’dinë të lënë sht atzënë më la ze kaku i madh, a është p enduar për këto fjalë këngëtarja shqiptare?/ 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë