Më trego se si e mban Flütüren dhe të tregoj se çfarë mendojnë burrät për ty. Dö të mbetesh e habitur me atë që do shikösh

Më trego se si e mban Flütüren dhe të tregoj se çfarë mendojnë burrät për ty. Dö të mbetesh e habitur me atë që do shikösh

Kur një grua ka një jetë in.time normale për burrat, disa detaje nuk i shpëtojnë … të tilla si de pilimi në z onat ku dielli nuk hyn dot. Por ajo që gratë nuk e dinë dhe se meshkujt shpesh nxjerrin përfundime bazuar në mënyrën se si ne rruajmë zonën tonë in.time. Nuk është diçka e za konshme: burrat duan të etiketojnë gjithçka, përfshirë gratë.Një grup shkencëtarësh kanë bërë një studim, duke i kërkuar një numri të madh të meshkujve të thonë fjalën e tyre lidhur me de pilimin e zo nave in.time të femrave. Sot do t’ju bëjmë të buzëqeshni pak. Këtu është ajo çfarë mendojnë meshkujt për ne në bazë të asaj se si ne rruajmë pjesët tona pr ivate.…

Pi sta e uljes/ Ata mendojnë se gruaja ka pak p ërvojë. Ata besojnë se ata kanë të bëjnë me një grua të sigurt, shumë të vëmendshme ndaj pamjes së saj. Ata do të përpiqen të bëjnë dashuri me të me ëmbëlsi dhe respekt sepse e ko nsiderojnë të pafajshme dhe të pastër në shpi rt.Vula/ Me këtë stil, burrat ima gjinojnë një grua më të pjekur dhe të pavarur. Ata do të mendojnë se ju jeni të lira nga çdo lidhje dhe nuk keni fr ikë të ek sperimentoni. Ata do të duan të bëjnë dashuri me ju me pa sion dhe të provojnë gjëra të reja, sepse ky d epilim u thotë atyre që ju do t’i lini ata të bëjnë gjithçka.…

Lëkurë krejt pa q ime/ Pa dyshim, ky është stili i preferuar nga burrat … shumica e meshkujve i duan gratë kështu gjithashtu për një çështje pr aktike (nuk do të shpjegojmë pse). Ata mendojnë se jeni një nga partneret më të mira të sh tratit.Gotë Martini/ Në këtë r ast, burrat mund të im agjinojnë se jeni një vajzë me shumë përvojë, shumë e guximshme në sh trat dhe pa fr ikë se mund të provoni gjëra të reja. Në të njëjtën kohë ata besojnë se ju jeni një grua që ndihet pak f ajtore për të qenë aq e pa sionuar dhe e pa cipë në mes të çar çafëve dhe ju keni një stil elegant dhe de likat.…

Trekëndëshi i Bermudës/ Është e ngjashme me stilin “Martini” vetëm shumë më e gjerë. Ky është një trekëndësh i përcaktuar mirë që mbulon pothuajse të gjithë p ubisin. Ata mendojnë për ju si një grua e p jekur dhe e fortë. Ky stil është i preferuari i burrave të moshuar.“Mohaëk”/ Ky është një nga stilet më të rehatshme për gratë, por është më pak tërheqës për meshkujt. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se askush nuk e pëlqen atë. Dije se ka shumë djem që duan të shohin gruan e tyre të rruar si ky model.D iga/ Ky është stili i dikujt që nuk rruhet. Besoni apo jo, shumë meshkuj të pjekur janë shumë të tërhequr nga q imet; megjithatë, shumica e të rinjve do të mendojnë se jeni shumë e pjekur si grua e që nuk ke bërë dashuri për një kohë të gjatë. Ata gjithashtu mund të mendojnë që ju jeni një “feministe”, e cila nuk rruhet sepse nuk është e gatshme ta bëjë këtë për të kë naqur meshkujt.…shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn…