E Dhimbshme: Ra në bunarin e shtëpisë, sh uhet në spital vogëIushja…

E Dhimbshme: Ra në bunarin e shtëpisë, s huhet në spital vogëIushja…

E Dhimbshme: Ra në bunarin e shtëpisë, shu het në spital vogëlushja…!/ 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë

Një vajzë e moshës 10-11 vjeçare ka ndë rruar je të pasditen e djeshme, pasi nuk ka mundur t’i bëjë ba llë pl agëve që kishte marrë kur kishte rënë në p usin e shtëpisë Shtypni ne/ 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë