Çfarë ka parashikuar Baba Vanga vitin 2021 ajo tha se me 21 mars do të….

Çfarë ka parashikuar Baba Vanga vitin 2021 ajo tha se me 21 mars do të….

Baba Vanga, gruaja e verbër nga Bullgaria, që thuhet se ka pa rashikuar su lmet e 11 Shtatorit dhe Brexit-in, ka bërë parashikime edhe për vitin 2021. Emri i vërtetë i Baba Vangës është, Vangelia Gushterova dhe njihet gjerësisht si ‘Nostradamusi i Ballkanit’.

Ajo humbi shikimin në moshën 12-vjeçare dhe pretendoi se në të njëjtën kohë Zoti i dha aftësinë që të shikonte të ardhmen. Baba Vanga ka parashikuar se Universi do të shka tërrohet në vitin 5079, ndërkohë që ka folur edhe për s hpë rbërjen e Bashkimit Sovjetik, apo vd ekjen e Princeshës Diana.

Sa i përket vitit të ardhshëm, Baba Vanga ka parashikuar se do të gjendet një kurë për kanc.erin. Këtë gjë e ka thënë pak përpara se të vd iste, në vitin 1996.

“Në fillim të shekullit të XXI-të njerëzit do të zhdu kin ka ncerin. Do të vijë dita që k anceri të lidhet me zinxhirë hekuri”, ka thënë ajo.

Por nga ana tjetër gjërat nuk duken mirë për Presidentin Donald Trump. Sipas Baba Vangës, ai do të vu ajë nga një së mundje mi sterioze. Gruaja e verbër ka paras hikuar që presidenti i 45-të do të v uajë nga një sëmu.ndje që do ta lërë sh urdh dhe do t’i shk aktojë dë mtime në tr u.

Ajo ka një parashikim të eg ër sa i përket ekonomisë, ku thotë se do të bjerë për Europën. Presidentit Vladimir Putin do t’i bëhet një te ntativë vr asj.eje ndërsa eks tr emistët islamikë do të ndërmarrin një su lm në Europë.

‘The Mirror’ shkruan se ajo ka parashikuar që për këtë të përdoren ar më k imike.

Parashikimi më i ç uditshëm në fakt është ai i dr agoit. Sipas Baba Vangës në 2021-shin planetin do ta marrë një dr agua. Megjithatë askush nuk i merr fjalë për fjalë p arashikimet e saj. Int erpretuesit mendojnë se “dra goi” është Kina.