A mund ta gjeni diellin midis këtyre monedhave në më pak se 40 sekonda??

A mund ta gjeni diellin midis këtyre monedhave në më pak se 40 sekonda??

Kjo enigmë i ka çm endur përdoruesit e mediave sociale sot

Nëse mund të mburreni me “sy të mprehtë” dhe në shoqëri ke qenë gjithmonë personi që i ka vënë re për herë të parë objektet e fshehura që ç mendin përdoruesit e rrjeteve sociale sot.

Nëse mund të mburreni me “sy të mprehtë” dhe keni qenë gjithmonë personi në kompani që së pari keni vënë re objektet e fshehura në vizatime, këtu është një sf idë për ju.

Mundohuni të gjeni diellin në këtë vend të fshehur midis një grumbulli monedhash.

R ekordi aktual është 41 sekonda. A mund ta th yeni këtë re kord?

Le t’ju ndihmojmë pak – simboli që po kërkoni është në gjysmën e djathtë të vendit të fshehjes.

Është e vërtetë që i gjithë vendi i fshehjes po shkëlqen, kështu që dielli mund të jetë pak më pak i dukshëm dhe është i fshehur në këndin e poshtëm të djathtë.