Si nuk pati s hpirt? Nuk i tregoi se ku ishte nëna, babai i m err jet ën vajzës në lule të moshës….

Si nuk pati s hpirt? Nuk i tregoi se ku ishte nëna, babai i m err jet ën vajzës në lule të moshës….

Një baba xh eloz i ka ma rrë je tën vajzës së tij, kur ajo refuzoi t’i tregonte se ku ndodhej e ëma pas ndarjes.

69 vjeçari Mustafa Ali Yilmaz, u pë rpla s me makinën e të bijës në Balikesir, Turqi, e nxorri atë me fo rc ë nga mjeti dhe e pyeti për adresën e ish-gruas së tij.

I ati e kishte n djekur me makinën e tij, dhe më pas e pë rplas i duke e nx jerrë nga rruga. Kur vajza refuzoi të tregonte ai nuk e pyeti i mo ri j etën.

Babai u largua në kë mbë nga sk ena. Nëna, Gulden Yilmaz ishte divorcuar prej tij në janar 2019.