RRËFlMl I 29 Vjècaręs: “Ràshë Në DASHURl Me BURRlN E Màrtuar”

RRËFlMl I 29 Vjècaręs: “Ràshë Në DASHURl Me BURRlN E Màrtuar”

Unë jam 29 vjeç dhe i da;shuri im është 34 vjeç. Për herë të parë u takuam gjashtë vjet më parë kur isha në një martesë me personin që në atë kohë ishte pa;rtneri im. Kisha ra stin ta shikoj atë në sallë dhe pashë në këtë njeri diçka të mrekullueshëm.

Kur a pashë atë, be;fasisht gjithçka dhe të gjithë të tjerët u larguan nga mendja e ime, përfshirë edhe të da;shurin tim. Ai më pa se unë po shikoja atë derisa po ecja. Kështu, ai erdhi tek unë, më sh;trëngoi dorën dhe më tregoi emrin e tij. Pasi shkova në shtëpi, menjëherë ia dërgova ftesën për miqësi në facebook dhe ai më pranoi. Por ne nuk kom unikuam asgjë, sepse atëherë unë kisha një person tjetër që isha në Iidhje. Pas katër viteve, kur marr;ëdhënia ime me partnerin tim ishte theIIësisht e pak;ënaqur dhe dëshiroja t’i

jepja fund dashurisë më të, papritmas më erdhi një tekst në facebook. Ai ishte personi që në dasmë ma sht;rëngoi dorën, i cili më shkroi se kishte ardhur në dasmë vetëm për të më parë mua. Isha e be;fasuar, por nuk mendova shumë për këtë derisa më në fund e ndërpreva Iidhjen më ish të da;shurin. Pastaj fillova të flisja me këtë djalë çdo ditë.