“Policia në Pejë kap hajnin që vidhte dru me Golf”…

“Policia në Pejë kap hajnin që vidhte dru me Golf”…

Policia në Pejë kap hajnin që vidhte dru me Golf
Po licia e Kosovës sot në orën 00:05, ka ndaluar një veturë ‘Golf’ me targa vendore në të cilën i dyshuari kishte të ngarkuar një sasi të m asës drunore.

P olicia thotë se gjatë ve rifikimit të personit i cili dyshohej se ka kryer veprën penale “Vjedhje e pyllit”, ka rezultuar se i njëjti kërkohet me urdhër a rrest nga Gj ykata the melore në Pejë, pasi që është i d ënuar me një vit e gjashtë muaj b urg për veprën p enale “Vjedhje e rëndë”.

P olicia e ka ndaluar të dyshuarin dhe më pas do të dërgohet në qendrën e p arabur gimit në Prishtinë.

“Pas përfundimit të procedurave dhe dhënien e vërtetimit për gjësendet e konfiskuara dhe për veprën p enale “Vjedhje e pyllit”, të cilën i dy shuari besohet se e ka kry er, në koordinim me pr okurorin e shtetit, i d yshuari është ndaluar në qendrën e ndalimit në Pejë dhe nga aty do të dërgohet në qendrën e parabur gimit në Prishtinë”, thuhet në njoftimin e po licisë.