Habit botën 40-vjeçarja, nuk ndalet së ope ruari g jinjtë për t’i rritur/ Do mbeteni pa fjalë kur të lexoni se sa i peshojnë

Habit botën 40-vjeçarja, nuk ndalet së ope ruari gj injtë për t’i rritur/ Do mbeteni pa fjalë kur të lexoni se sa i peshojnë

Pasi u nda nga burri 6 vite më parë, gruaja me emrin Foxy vendosi të ndryshoi pamjen e saj. Duke nisur që 6 vite më parë ajo ka bërë ope racione që të rrisë gj oksin e saj.

Ajo thotë se nuk ka ndërmet të ndalet me kaq, por do të vazhdojë ta rrisë. Ajo thotë:

Në një farë mase, po unë jam pak e fiksuar pas o pe racioneve.”

Sidoqoftë, gruaja nuk i mohon vë shtirësitë që has çdo ditë për shkak të mad hësisë së gji njve të saj. Ajo shpjegon se e ka të vës htirë të gatuajë për shkak të mad hësisë së g jinjve të saj dhe se për të veshur këpucët nuk mund të pë rkulet gjithmonë.

Prindërit e 40- vjeçares përpiqen të kuptojnë transformimin e saj fizik, ajo merr mbështetje nga miqtë dhe fansat e saj në mediat sociale. Ata nuk e kuptojnë dot se si ajo mund të jetë e lumtur me atë pamje që ka. Gji njtë e saj pe shojnë më shumë se 15 kilogramë të dy.