Ska ndali që ka ngritur në këmbë vendin, politikani i njohur filmohet duke konsumuar k o k ainë…!!

Ska ndali që ka ngritur në këmbë vendin, politikani i njohur filmohet duke konsumuar k o k ainë…!!

Politikani suedez me prejardhje nga Ballkani, Darko Mamkoviq, 52-vjeç i cili akt ualisht ush tron po stin e z yrtari të qytetit Norcheping, është filmuar duke kons/umuar ko/kainë, shkruan expressen.se. “Ka qenë një ga/bim që e kam bërë derisa isha nën ndikim të alko/olit në një aheng, ku është konstatuar se personi që më ka dhënë këtë sub/stancë po kërkon diçka në k ëmbim të materialit ko mprometues”, ka deklaruar politikani Mamkoviq.

Politikani suedez me prejardhje nga Ballkani, Darko Mamkoviq, 52-vjeç i cili aktualisht ush tron postin e zy rtari të qytetit Norcheping, është filmuar duke kons/umuar ko/kainë, shkruan expressen.se. “Ka qenë një ga/bim që e kam bërë derisa isha nën ndikim të alko/olit në një aheng, ku është konstatuar se personi që më ka dhënë këtë sub/stancë po kërkon diçka në kë mbim të materialit k omprometues”, ka deklaruar politikani Mamkoviq.EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe