S’ka burrä, ky shtet ofron 7 mijë euro për të lënë sh,tatzënë vajzat …

S’ka burrä, ky shtet ofron 7 mijë euro për të lënë sh,tatzënë vajzat …

Si është një shoqëri pa martesë? 40% e foshnjeve të lindura jashtë martese, është një re kord që e mban Amerika. Ajo qëndron afër mesit të paketës g lobale në këtë kategori. Turqia ko nservatore është mbrapa me një përqindje të vogël prej 3%. Dhe kombi në k rye të listës? Udhëheqësi botëror për nënat e vetme? Është Islanda. Më shumë se dy të tretat e foshnjave Islandeze, 67% janë të lindur nga prindërit që nuk janë të martuar.…

Kjo mund të jetë një dallim në të gjithë botën. Por në vendin e vikingëve, kjo është një pikë krenarie. Ishulli mund të jetë përmirësuar nga tr azirat por është shoqëria më f eministe në planet. Me rreth 320,000 qytetarë, Islanda ka më pak njerëz por më shumë akullnaja, ujë të pastër e të freskët. Por p roblem mbetet lindshmëria, e cila është shumë e ulët. Për këtë, prej disa vitesh qeveria e Islandës ofron të ardhura mujore në masën e 5 mijë eurove, për të gjithë ata meshkuj që vendosin të martohen me femrat që kanë shtetësi islandeze. …

Arsyeja? E thjeshtë, shteti ka vetëm 320 mijë banorë dhe pjesa më e madhe e tyre janë mbi 40-vjeç, ndaj vendi po përballet me një krizë të vërtetë d emografike. Iniciativa e propozuar nga Presidenti nuk është aspak e re, pasi edhe Kanadaja e Japonia kanë programe të tilla, ku të rinj që kanë dëshirë të martohen me njerëzit e këtyre shteteve dhe të krijojnë pasardhës, marrin si shpërblim shuma të konsiderueshme.…