Nënä e dy fëmijëve ngä Körçä flet häpür fare: Jäm shümë krenare që kam tradhëtüar burrin dhe kam bërë se*s me….!

Nënä e dy fëmijëve ngä Körçä flet häpür fare: Jäm shümë krenare që kam tradhëtüar burrin dhe kam bërë se*s me….!

Unë që po ju shkruaj jam një nënë me dy fëmijë nga një zonë afër Korçës. Jam martuar para tetë vjetësh me një djalë që jetonte vetëm 40 minuta larg nga zona ku jetoja unë me familjen time.

Për këtë djalin ndërhyri xhaxhai im.Pr etendenti, që më pas u bë burri im, jetonte prej disa vitesh në Greqi, bashkë me vëllain e tij. Prindërit e mi jetonin në Itali dhe unë jetoja bashkë me gjyshen, por kur u fejova, ata erdhën e nd enjën disa muaj derisa u martova unë, pastaj ikën përsëri te vëllai im sepse jetonin me atë..Shtjjypp rrekllamenn me posshtte dhe shiikjoo vijjdeon e plotte.