Motër e vëIIa shókojné jurinë me vallëzimin e tyre.

Motër e vëIIa shókojné jurinë me vallëzimin e tyre.

Motër e vëIIa shókojné jurinë me vallëzimin e tyre

Motër e vëIIa shókojné jurinë me vallëzimin e tyre

Kur dy njerëz ngjiten në skenë dhe p rezantohen si vëlla e motër, ju nuk prisni që t’i shihni kaq të lidhur dhe në s inkron me njëri-tjetrin sa i takon pa sioneve.

Por kur të shihni videon do të na jepni të drejtë që ky nuk është një r ast i zakonshëm.

Ata nuk i përshtaten aspak normave. Mjeshtrat në “roller-skating” Billy dhe Emily kërcejnë dhe rrotullohen në s kenë si askush tjetër.

Kush ka parë performancën e tyre shprehet se seriozisht ka qenë i fr ikësuar për atë jetën e vajzës.

Lëvizjet që ajo pr aktikon janë pak për të thënë të rre zikshme.