Maqedoni, p olicia zbulon gruan me 60 profile në facebook, ka arritur të divorcojë disa çifte!

Maqedoni, p olicia zbulon gruan me 60 profile në facebook, ka arritur të divorcojë disa çifte!

Foto: Avokatja Nadica Funduki
Po licia ka zbuluar një rast karakteristik në qytetin Negotinë në Maqedoninë e Veriut. Një vajzë 27 vjeçare ka hapur 60 profile të rr ejshme me fotografi të personave nga ky qytet, prej ku ka shpërnda lajme për j etën e tyre. Rasti është zbuluar nga Nadica Funduki, avo kate e njohur në Negotinë, bashkëshorte dhe nënë e fëmijëve. Ajo ka qenë një nga “viktimat” e 27 vjeçares, kur një profil në facebook me emrin e saj ka kërkuar “ndihmë” nga familjarët bashkëqytetarët, sepse pasii “janë përhapur fotografi in time në internet, askush nuk e ka angazhuar si avokate”.
Të gjitha këto kanë qenë gënjeshtra të përhapura nga “ma niakja” 27 vjeçare në fjalë, sepse siç ka rrëfyer avokatja Fu nduki për “Fokus”, ajo asnjëherë nuk ka shfr ytëzuar facebook.

“Nuk i parapëlqej rrjetet sociale, asnjëherë nuk kam shfrytëzuar facebook”, ka deklaruar avokatja Fu nduki. Ajo ka sqaruar se me ma shtruesen 27 vjeçare njëherë është takuar në gj ykatë. Kaq i ka mjaftuar që të hapë profil në emër të saj dhe të fillojë të përhapë lajme të r rejshme. Njësoj ka vepruar edhe me profilet tjera, duke sh frytëzuar të dhëna të personave për të cilët ka poseduar disa informacione dhe me to ka ma nipuluar, transmeton gazeta Lajm.
“Në jetën time unë asnjëherë nuk kamë përdorë rrjete sociale, nuk kam profil në asnjë p latformë. Thejshtë këshut funksionoj dhe këtë e dinë të gjithë që më njohin. Mbrëmjen e 29 janarit, filloi të më bie zilja e telefonit dhe me këtë filloi go lgota ime dhe e familjes ime. Paraqiteshin familjarë dhe miq të mi, duke më pyetur s si munden të më ndihmojnë”, transmeton gazeta Lajm rrë fimin e avokates Funduki.

“Ajo (27 vjeçarja) ka formuar grup nën titullin www.facebook.com ‘marija.tiмkova.5, përmes të cilit i ka krijuar dhe i ka shpërndarë profilet e rrejshme’. Më datë 01.02.2021 i ka zëvendësuar me të dhënat e mia -“https://xn--cdaaa.facebook.com/ Nadica Manteva Funduki”. Falënderoj p olicët e rinj dhe inspetorët k riminalistë të cilët bashkë me mua ishin k ëmbëngulës dhe për pesë ditë e zbuluan ‘ma niakun’. U kërkoj falje atyre që u janë sh kaktuar si tuata të p avolitshme me profil në emrin tim. Ajo ka krijuar profile duke shf rytëzuar fotografia nga profile të vërteta të qytetarëve dhe ka rr ezikuar pr ivatësinë duke bë mon tazhe me fotografi të vendosura me mo ntazhë në pllaka të va rrit. Ka pasur edhe keq përdorime tjera, e disa raste kanë përfunduar me pr ocese gj yqësore di vorci në pamundësi për të dëshmuar p afajësi ndaj ak uzave të publikuara në profile të rr ejshme, për gjoja tr adhti martesore. Jam e gëzuar që përmes r astit tim, po licia e zbuloi g olgotën tme rrshme që e kanë kaluar shumë qytetarë të Negotinës dhe shpresoj se tani që rasti është ndriçuar, do të vazhdojnë të jetojnë jetë të qetë. Për fund, he timet janë duke vazhduar dhe po punohet për ndriçimin e r astit. Ju informoj se vajza, në moshë rreth 27 vjeçare, për shkak të u rrejtjes, nënçmimit, e veçanërisht për shkak të dëshirës për h akmarrje ose zbavitje, është futur te më shumë se 60 familje dhe ka sh kaktuar shq etësime të tm errshme”, shkruan mes tjerash avokatja Fu nduki/Lajm/