Kjo video ka cm’endur gjithë botën,veprimi i zogut thjesh ju lë pa fjalë (Video).

Kjo video ka cm’endur gjithë botën,veprimi i zogut thjesh ju lë pa fjalë (Video).

Bota e kafshëve kohë pas kohe na ka befasuar. Kafshë që janë pre e një kafshe tjetër bëhen “bebe”

të tyre madje edhe mbrohen e ushqehen.
Ra sti i fundit i publikuar nga National Geographic tregon një zog që ushqen një peshk.
Ky fe nomen i ka befasuar edhe shkencëtarët që merren me hulumtimin e sjelljeve të kafshëve.