Vetem ata që kan p ërvojë e din përgjigjen e saktë? Kush ka pë rparësi në këtë kry qëzim??

Vetem ata që kan p ërvojë e din përgjigjen e saktë? Kush ka pë rparësi në këtë kry qëzim??

A mendoni se jeni shofer i mirë? Në mediat sociale po qa rkullon një ilu strim i një kry qëzimi që ka bërë ko nfuzë shumëkënd, ngase gj y kuar nga përgjigjet, del se shumë sh oferë nuk e meritojnë p atentë shoferin që e po sedojnë.

Siç mund ta shihni nga ilu strimi, në kry qëzimin pa semaforë ndodhet një kamion, makinë dhe autobus.
Kamioni duhet të kthehet ma jtas, makina djathtas pasi autobusi shkon drejt.