Milaim Zeka Jep Lajmin ”B ombe” Tregon Se kretin Se Kush Do E Ktheje LDK-Ne !! Nuk Eshte Lutfi Haziri

Milaim Zeka Jep Lajmin ”Bombe” Tregon Se kretin Se Kush Do E Ktheje LDK-Ne !! Nuk Eshte Lutfi Haziri

Milaim Zeka jep lajmin ”bombe” tregon s ekretin se kush do e ktheje LDK-ne !! Nuk eshte Lutfi Haziri…
Me 14 marss do të mba,het Kuvendi Zgjedhor i Li,dhjes Demokr,atike të Kosovës, ku edhe pr,itet të zgjidhet kryetari i ard.hshëm i kësaj partie.

Njohësi i çeshtj,eve politike në vend, Milaim Zeka thotë jan.ë vetëm dy figura që mund ta kthe,,jnë LDK-në në binarët e duhur.“Personalisht nga të gji,the ata që i njoh janë dy fa ktor që munden me pru në bin.arë LDK ose kthimi i Vjoses ose Kujtim Shala nu,k po shoh al ternativë tjeter”, ka thënë Ze.ka për Indeksonline.

Por, esh,te Vjosa Osmani ajo e cila e ka mohuar ide.në e kthimit në partinë e vjetër.“Vjosa ka shu,më të drejt sepse kryesia e LDK, përveç që e ka pë.rjashtu edhe e ka po shtëru edhe atë e,dhe Donika Gërvallën, Don.ikën e kanë ngre z varrë”, ka thek.suar Zeka.

Sipas Zekes, Shala i ka të gji.tha k apacitetet intelektuale dhe njer.ëzore për të drejtuar LDK-në.Mendoj se e vetmja a lter,nativë është Kujtim Shala, i ka të gjitha kapac.itetet edhe intelektuale edhe njerëzore, shtoi ai.Nder emrat e përfo,lur është edhe Lutfi Haziri, aktuali.sht kryetar i komunës së Gjilanit.

Nuk mendoj që L,uta mund ta qojë LDK-në përpara, përshkak të mos st abili.tetit të tij politik. Ai nuk ka tregu ndonjë s tabilitet polit,ike në qëndrimet e Lidhjes Demok.ratike të Kosovës, ka thënë Zeka.Ndryshe, Haziri n,uk e ka mohuar se do të jetë kandidat për kryetar të ri të LDK-së, por ka thënë se kand,idaturën e tij do ta bëjë të ditur një javë para Kuvendit zgje.dhor që do të mbahet më 14 mars.