Mbaheshin mbyllur prej 6 vitesh, të bindur që ishte pë rmbysur bota

Mbaheshin mbyllur prej 6 vitesh, të bindur që ishte p ërmbysur bota

Një burrë kishte mbajtur gjashtë fëmijë në një fermë të largët, të mbyllur në qilarin e shtëpisë, pa i lejuar të dilnin jashtë, duke i bindur se ishin njerëzit e fundit në tokë pas a pokalipsit.

Fëmijët u zbuluan vetëm pasi djali më i madh, tashmë burrë, vendosi të dalë e të shkojë te një kafene pranë Rui nervoldit, në Drent të Holandës.
Pasi piu pesë bi rra, djali i tha pronarit të kafenesë që nuk i pëlqente se si vëllezërit e tij kishin jetuar gjashtë vitet e fundit.

Vetëm pas kësaj ngj arjeje, po licia zbuloi se 58-vjeçari i kishte mbajtur të mbyllur gjashtë fëmijët, nga 16 në 25 vjeç, pa e ditur njeri që ekzistonin.
Disa nga fëmjët, të cilët nuk kishin kontaktuar me asnjeri, ishin të bindur që tashmë ishin njerëzit e fundit në tokë.
P olicia e gjeti të atin në sh trat, të s ëmurë, pasi kishte p ësuar një ishemi vite më parë.