Del pasuria e v ejushës së Azem Hajdarit, do VlNl duar në kokë kur të mësoni sa para dhe shtëpi ka Fatmira

Del pasuria e v ejushës së Azem Hajdarit, do VlNl duar në kokë kur të mësoni sa para dhe shtëpi ka Fatmira

Në datën 18 qershor Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi të s hkarkojë nga detyra ish-Gj yqtaren e Ap elit Fatmira Hajdari.

Hajdari u sh karkua nga KPK për shkak se iu gjetën parregullsi në lidhje me pasurinë, ndërkohë që ka dalë edhe vendimi i plotë për ish-gjyqtaren, që e ko mpromenton edhe më shumë, pasi janë rreth 1 miliardë lekë pasuri të pa ligjshme që ajo ka tentuar t’i fshehë.

Fatmira Hajdari është përpjekur që të fshehë pasurinë duke shkelur l igjet si dhe nuk justifikon me të ardhura të li gjshme një pasuri me vlerë 948 mijë USD. Ky është k onkluzioni i K omisionit të Pavarur të Kualifikimit, shkallës së parë të Vetingut, në vendimin për shk arkimin e gj yqtares pas një karriere 20-vjeçare në drejtësinë shqiptare.

Kryefjala e vendimit për sh karkimin e Fatmira Hajdarit nga detyra është pallati 10-katësh në zonën e njohur si ‘Vilat Gjermane’ në Tiranë. Vendimi i shk arkimit zbë rthen m isterin e pallatit, të cilin zonja Hajdari nisi ta ndërtonte 8 vite më parë, pra në vitin 2012. Për të ndërtuar këtë pallat zonja Hajdari ka investuar 207 mijë euro, vlerë të cilën e ka mbuluar më vonë me shitjen e vetëm dy apartamenteve.

Fillimisht, Fatmira dhe Azem Hajdari kanë përfituar si të pa strehë nga shteti 454 m2 tr uall dhe një banesë 95 m2, në vitin 1995, me vlerë 129 mijë lekë. Edhe për këtë pasuri gj yqtarja ka gë njyer në deklaratat e pasurisë.