Turp i Qoftë, Ja kush dëshmoi në Sp eciale kunder Thaçit !! Nuk ju besohet…

Turp i Qoftë, Ja kush dëshmoi në Sp eciale kunder Thaçit !! Nuk ju besohet…

Në vitin 1998 Thaçi e ka ndalur delega.cionin e shtetit të Kosovës. Unë isha nën kryetar i Kuvendit. Ishim në vizite në zo nat e luf tes. Na ka ndalu Hashim Thaçi me njerëzit e tij.

Tha jeni të sh qe tesuar. Arsyeja, thjesht që jeni parti që e për krahni Ibrahim Rugovën. Ka pas mall tretim fizik, psi.qik, mo ral, disa anetare të de legacionit janë to turhu edhe f izikisht. Edhe unë jam mal retu fi sikisht.

Ai edhe na ka marrë ne pyetje, na ka bërë pr esion. Ështe një k rím, e jo një ínc ídent. Gjergj Dedaj ende s’ka folë. Kur flet Gjergj Dedaj diçka duhet të lë vizë në Kosovë”. Kështu kishte rr ëfyer Gjergj Dedaj në vitin 2011, atëherë kur kishte vendosur që të flas për ish presidentin, Hashim Thaçi, tani në H age.