Protesta e pa zakontë në Selanik për shkak të izolimit, gratë heqin rrobat ne mes te vendit, qytetarët mbeten pa fjalë

P rotesta e p azakontë në Selanik për shkak të i zolimit, gratë heqin rrobat ne mes te vendit, qytetarët mbeten pa fjalë

Në Greqi situata e pandemisë është tepër e rë nduar, ku numri i personave të i nfektuar dhe i atyre që nuk e

kanë fituar be.tejën me koronavirusin vazhdon të mbetet në nivele të larta.Qeveria ka vendosur që Selanikun ta fusë në iz olim të plotë, kjo ka ir ritur qytetarët që kanë shfaqur revoltë duke v ërshuar nëpër rrugët e qytetit.:Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…