Plä,sin skenät e nx ehtä mes Generdës dhe Saimirit në dho mën e mäs äzhit, pub liköhen në

Plä,sin skenät e nx ehtä mes Generdës dhe Saimirit në dho mën e mäs äzhit, pub liköhen në

Saimiri dhe Generda janë takuar këtë herë në një qendër e stetike, ku veç masazhit nuk kanë munguar p uthjet dhe ske nat r omantike mes tyre.Generda u shpreh se donte të qartësonte idetë e saj për Saimirin, pasi takimet me vajzat e tjera kanë filluar t’i japin bezdi.Dyshja e mbylli takimin në dhomën e masazhit, mes puthjesh, përqafimesh e p ërkëdheljesh.

Saimiri: Generda, ndoshta je ç uditur pak me ftesën sot, doja të bënim një takim pak më ndryshe bashkë.Generda: Edhe unë i kam shumë qejf këto t rajtimet, masazhet, shpresoj që ta shijojmë bashkë. Do kisha dëshirë të qa rtësoja pak idetë e mia sot, sepse ti je një djalë shumë elegant, i respektuar, por nuk kam arritur të kuptoj se ku ka arritur Generda tek Saimiri.Saimiri: Të them të drejtën edhe unë jam në një pozitë shumë të vë shtirë, por sot kam ardhur për r elaks, të q etësohemi, që të kemi biseda të ëmbla.…

Generda: Do re laksohemi pasi të të re laksohet edhe mendja.Saimiri: Ta them sinqerisht që më ke munguar!Generda: Edhe ti më ke munguar shumë, por ti u ke thënë edhe vajzave të tjera që të kanë munguar. Çfarë të ka munguar nga Generda?Saimiri: Tipi, karakteri yt, që kuptohemi shumë mirë me njëri-tjetrin. Me ty mund të bëj një bisedë gjithë ditën dhe nuk më rzitem. Unë sot me qejf e kisha që të më bëje ti ma sazh, por thashë mos të të vë në s iklet dhe u thashë këtyre vajzave.…

Generda: Masazhin unë nuk ta bëj para kamerave. Më zgjidh ti mua, që të të bëj ma sazh çdo ditë. Nga ana ime ta kesh të si gurt që pëlqimet vijnë edhe rriten. Por mos e lëndo Generdën.Saimiri: Jo, s’do e bëj kurrë! Ti çfarë mendimi ke për rrugëtimin tonë?Generda: Që në takim të parë, f las për veten, ndj eva një ki mi mes nesh. Unë u k ënaqa shumë sot, ishte një takim i veçantë për mua, pak ndryshe. U r elaksuam dhe në të njëjtën kohë u përgjigje disa pyetjeve që i kam pasur me pikëpyetje.Saimiri: Uroj që të kalojmë sa më bukur bashkë.…