Lajm I Rë ndë/ Ky Është Mërgimtari Nga ZVICRA Që Vazhdon Të Mbahet Në B urg Në Sërbi Tash E 1 Vit… E Habitshme Ajo Që I Ka Ndodhur…

Lajm I Rë ndë/ Ky Është Mërgimtari Nga ZVICRA Që Vazhdon Të Mbahet Në B urg Në Sërbi Tash E 1 Vit… E Habitshme Ajo Që I Ka Ndodhur…

Nezir Mehmetaj u ar restua nga P olicia e Serbisë në pikën kufitare në Merdare një vit më parë, derisa ishte duke e dërguar nënën e tij për sh ërim.
Neziri i cili kishte ardhur nga Zvicra, ishte ar restuar nën dy shimet për ngj arje të l u f t ë s.

Fillimisht gj ykata i kishte caktuar atij paraburg imin. Por, tash e nje vit nuk është mbajtur as edhe një se ancë gjy qësore.
Kështu tha Valon Mehmetaj, vëllau i Nezir Mehmetajt.

“Kem pasur premtime, por s eanca gj yqësore nuk po caktohet. Nuk ka asgjë konkrete. Si familje ne nuk jemi ndalë për asnjë moment, jemi duke sh qyrtuar v ariante të ndryshme për me përshpejtu pro cedurën, pasi nuk po i caktohet se ancë gj yqësore. Avokati veçse e ka përgatitë l ëndën komplet por çështja është tek prokurori”.

Ai thekson se nuk i lejohet kontakti me vëllaun e tij.

“Ne jemi në atë pozitë që asgjë nuk na duket mirë, ne s’kemi as festë derisa ai është aty brenda. As nuk na lejohet kontakt. Ne nuk kemi mundësi për të shkuar në vizitë pasi që mundet e njëjta të na ndodhë neve, të na a rrestojnë”.

Valoni shpjegoi se kanë paguar një shumë si k aucion për ta liruar Nezirin, por se kjo ka qenë e pamundur.

“Ne kemi paguar edhe një shumë k a u cioni, kemi hyrë në bo rxh por lirimi i tij ka qenë e pamundur pasi që kjo nuk iu mundësohet të a kuzuarve për pjeasmerrje l u f t e”.

“Avokatët Sead Spahoviç dhe Ahmet Delimanjac, na janë propozuar nga Zyra Ndërlidhëse e Kosovës në Beograd. Ata i kanë marrë 40 mijë euro për ta m brojtur vëllaun tim Nezirin. Kemi pasur premtime edhe nga ata që s eanca do të caktohet, por akoma nuk ka ndodhur kjo”.

“Tani kemi marrë avokat tjetër. Kemi shpresa, së paku ashtu na është thënë se se anca mund të caktohet në fund të muajit. Gjen dja e tij nuk është bash e mirë.

Neziri e ka edhe së mundjen e di abetit. Ne ia përcjellim te rapinë nëpërmjet Zyrës Ndërlidhëse”.