King/Cobra: Nuk kam pirë kurrë alk ool dhe dr ogë …

King/Cobra: Nuk kam pirë kurrë alk ool dhe dr ogë ….

Dibran Hoxhaj është një i ri nga Prizreni, i cili ka 150 vepra pe nale në p olici. Ai e quan veten King/Cobra. Nga njerëzit njihet si një njeri me të shkuar kr iminale, por edhe si një b amirës i rregullt dhe besimtar i d evotshëm mysliman.

Sot ishte i ftuar në studion e “Shqipëria Live” për të rrëfyer jetën e tij, si dhe dha një mesazh të rëndësishëm për të rinjtë. Ai u shpreh se pjesën më të madhe të je tës e ka kaluar në bu rg dhe se je ta lu ksoze është e vë shtirë.

Hoxhaj u shpreh se ka qenë e v ështirë që të tërhiqej, por që ja ka dalë. Ndërsa shtoi se besimin e ka patur që në moshën 14-vjeçare, kur mbante ramazanin.

“Ne i kemi borxh fesë myslimane, Allahu nuk ka nevojë për ne, por ne për të. Nuk kam përdorur asnjëherë alk ool, nuk kam bërë asnjë tatuazh, nuk kam p irë asnjë cigare dhe nuk kam provuar dr ogë”, r rëfeu Dibrani.

Sipas tij, nuk të prish askush, por je ti ai që zgjedh rrugën e drejtë apo jo.

“Kur njeriu zh ytet thotë se ma bënë të tjerët, por jo. Nga të gjitha shtresat e njerëzve, edhe ato që pinë dr ogë, nuk arritën të më bënin pjesë të tyre. Të ofrojnë si shenjë respekti, por unë e ref uzoja. Ata mendonin se e përdor larg syrit të njerëzve, por nuk ishte aspak ashtu”, tha ai.