Gati u bën 2muaj,del e vërteta e ngja rjes së Albert Krasniqit dhe babait të tij do tju HABISE

Gati u bën 2muaj,del e vërteta e ng jarjes së Albert Krasniqit dhe babait të tij do tju HABISE

Vijojnë të dalin në dritë detaje të reja nga ngj arja e rë ndë pak ditë më parë në Prishtinë, ku shtetasi Skënder Krasniqi ‘eliminoi’ djalin e tij Albert Krasniqi pas disa ko nflikteve familjare që kishin patur. Mediat kosovare kanë sig uruar dëshmitë e familajrëve të tij, por ajo që ka tr.onditur më shumë ka qenë dësh.mia e motrës së Albertit. Ajo ka deklaruar se e gjithë familja kishte rënë në h.all me 34-vjeçarin, deklaratë e cila i mplikon ko mplet rrjedhën e ngj arjes, sepse avokati i Skënder Krasniqit deklaroi se kl ienti i tij e kishte kr yer aksi.dentalisht kr imin.

Motra e Albertit u shpreh:

Ne jemi lodhur nga ai, sepse është duke na shka.tërruar krejt familjen, në përgjithësi. Dikush nga ne duhej të bëhej k urban për të na shpëtuar. Dhe qe, e mori babën në q afë.

Siç u ra portua në media, menjëhrë sapo bëri k.rimin, Skënder Krasniqi k alajmëruar po licinë duke i thënë: “Hajdeni se e kam vr.arë djalin tim, Albertin”. Në po lici, Skënderi ka deklaruar se pas përpla.sjes fizike me Albertin, ka arritur t’ia marrë të birit ar.mën e zj.arrit, por se nuk e di se çfarë ka ndodhur më pas dhe se si ka arritur puna deri tek shk repja e ar.mës.