DH IMBJE E MADHE | Erdogan Shfaqet Në Publik Në Gj endje Jo Të Mirë Shëndetësore… KREJT TURQIA NE PA NIK (VIDEO)

D HIMBJE E MADHE | Erdogan Shfaqet Në Publik Në G jendje Jo Të Mirë Shëndetësore… KREJT TURQIA NE P ANIK (VIDEO)

Turqia është a larmuar nga një video që tregon Presidentin Rexhep Tajip Erdogan duke ecur me v ështirësi.Ai ka qenë pjesmarrës në një konferencë

në Stamboll, kur është larguar nga skena, shihet që me vë shtirësi ecën, teksa mbahet edhe nga bashkëpuntorët e tij që e shoqërojnë.R aportimet në mediat turke konfirmojnë se presidenti turk nuk është në gje ndjen e tij më të mirë, pasi shëndeti i tij po pë rballet me p robleme, edhe pse nuk ra portohet se nga çfarë vuan presidenti.