“Shkeli masën dhe u arratis, Gjykata e Kukësit rikthen në burg Fjolla Morinën”

“Shkeli masën dhe u arratis, Gjykata e Kukësit rikthen në burg Fjolla Morinën”

T rupi gj ykues ndryshoi sot masën e sig urisë ndaj saj nga “arr est shtëpie” në “ar rest me b urg” për shkak se Morina e shk eli ma sën e parë të si gurimit, duke u arr atisur.

Ndryshimi i m asës së si gurisë u bë në mungesë të këngëtares.

Kujtojmë se këngëtarja, u a rr estua në pikën e kalimit kufitar të Morinit, duke hyrë në Shqipëri, por në çantën e saj u gjetën dy pi stoleta, njëra prej tyre ça kmak, si edhe 23 fi shekë.

Ndërkohë, në momentin e a rr estimit, këngëtarja ishte e shoqëruar në makinë nga dy persona të tjerë, Fitim Muji shoferi personal dhe nga bi znesmeni Fisnik Syla, i cili tashmë është bashkëshorti i këngëtares.