Punonjëset e s*k.sit në Urën e Dajlanit “th.yejnë” rregullat e orës p olicore, ja cfare ndodhi

Punonjëset e s*k.sit në Urën e Dajlanit “th.yejnë” rregullat e orës po licore, ja cfare ndodhi

Tre punonjëse s.e.k.si janë filmuar poshtë Urës së Dajlanit të cilat janë parë duke lëvizur jashtë orës p olicore të vendosur nga qeveria për të parandaluar pa.ndeminë e COVID-19.

Përmes pamjeve ato përpiqen që të ndalojnë ndonjë makinë me qëllim us htrimin e pr.osti.t.ucio.nit.

Gjatë pandemisë p olicia deklaron se për shkaqe ekonomike disa akse janë kt hyer në vendet kur shumë shtetase us htrojnë pro.st.itu.cionin.

Ura e Dajlanit është e njohur si vendi ku shumë vajza dalin për ndaluar shoferë të ndryshëm dhe u shtruar pr.os.tit.ucion.