Këto janë shenja tregojnë se Z oti dhe ëngjëjt po u mbro jnë dhe kujdesen për ju..

Këto janë shenja tregojnë se Z oti dhe ëngjëjt po u mbro jnë dhe kujdesen për ju..

Sipas disa besimeve, të gjithë kemi një engjëll mb rojtës. A është sinjë udh ëzues sh pirtëror që ju mbr on nga e keqja dhe ju ndihmon të kapërceni pe ngesat.
Por e dini që ka disa shenja për të kuptuar se ju një engjëll ose Zo ti po ju mbron? Po janë 1o shenja që e tregojnë këtë gjë.
Shenja e parë: Ai ju viziton shpesh në ëndërrat tuaja dhe ju bëni një g jumë të qetë nëse kjo ndodh.

Shenja e dytë: Ju shikoni forma të çu ditshme. Shikoni drita të forta, pika që ndriçojnë dhe këto nuk janë lojëra që u bëjnë sytë tuaj, por tregojnë se ose Zo ti ose një en gjëll po ju mbron.
Shenja e tretë: Ndj eni një aromë të ëmbël në ajër. Edhe kjo është një shenjë se engjëlli mb rojtës është afër jush dhe po kujdeset për ju.

Shenja e katërt: Teksa jeni duke ecur ju gjeni një pe ndë të bardhë edhe kjo është një shenjë se po ju mbr ojnë dhe se do ju ndodhin gjëra të mira.