Edhe Pse Mediat E Huaja Po Meren Me Ate , Policja E Kosoves Nuk Po Ndalet Se Pr ovokuari..

Edhe Pse Mediat E Huaja Po Meren Me Ate , Policja E Kosoves Nuk Po Ndalet Se Pr ovokuari..

Po licja e Kosovës, Linda Aliu, ka zgj.uar kureshtjen e mediave të huaja me fotot e saja jo.shëse.. Ajo ka kohë që poston fotografi mjaft j oshëse vetëm në b ikini në llo.garinë e saj is.ntagram.

Linda së fundmi ka publikuar edhe një fotografi veshur në uni.formen e P olicisë së Ko.sovës duke mbajtur në dorë armë të gjatë. Për po licen kosovare ka shkruar edhe re vista britanike Ex.press.co.uk..
Aty thuhet se mijëra njerëz e kanë shpërndarë foto.grafinë e Linda Aliut e ci.la po e shijon punën e saj të ëndrrave si pol.ice.

Fotografia e Li.ndës me un iformën e po.licisë ka bërë që në rrj.etet sociale t’i dërgohen asaj ofe rta nga sa.llone bukurie dhe parukerie që të merret si model bu.kurie.