E FUNDIT/ Shoku I Q elise Se Albinit Ne Serbi ”Dridhe” Gjithe Kosoven Zbulon Se Si U Lirua Albini Nga Bu.Rgu !! E Papritur Ishte Kjo…

E FUNDIT/ Shoku I Qe lise Se Albinit Ne Serbi ”Dridhe” Gjithe Kosoven Zbulon Se Si U Lirua Albini Nga Bu.Rgu !! E Papritur Ishte Kjo…

Rexha shoku i Albiit tregon edhe për lir.imin e tij dhe të Albin Kur tit, ku thekson se ai ishte liruar para Kurtit dhe në Pri shtinë pastaj kishin organizuar p rotesta duke kërkuar lirimin e sho.këve të tjerë të bur gut.

Ai tho.të se Kurti u lirua nën për cjelljen e Kr yqit të Kuq të Gjenevës.

Rexha gjithashtu tregon edhe për kushtet në bu rg.

“Unë jam arr estuar më 24 korrik 1998 dhe pas v uajtjes së dën imit prej 20 muajve, jam liruar më 24 mars të vitit 2000. Kurse Albini është mba jtur deri në janar të vitit 2002. Gjatë gjithë kohës mbahej Albini në bu rg, në Kosovë kemi organizuar tu bime pr otestuese per lirimin e tij dhe të b urgosurve të tjerë. Albini eshte mbajtur atje deri ne vitin 2002. U lirua nën përcj.elljen e Kryqit të Kuq të Gjenevës. Kushtet e b ur gut kanë qenë të t mer rshme, kishim pa razitë, morra në trup e ba tanije. Albini shpesh bënte humor: të gjithë njesoj jemi, prandaj edhe mor rat dhe zh ugën të njëjte i kemi.” Lahes.him jashtë e me ujë të ftohtë shpesh. Duhej të l aheshim shpejt se ndryshe na rrah nin, madje dikush mbetej pa zhve.shur tha Rexha.