Xhaketën sipër telefonit të shtrenjtë dhe e zhduk brenda sekondave, vajzat di nake lënë nam në lokal…

Xhaketën sipër telefonit të shtrenjtë dhe e zhduk brenda sekondave, vajzat di nake lënë nam në lokal…

Megjithëse pjesa më e madhe e b izneseve monitorohen nga kamerat, h ajdutët veprojnë të lirë pa iu tr embur l igjit, pasi shteti nuk vepron thuajse asnjëherë mbi ta.

Në këtë veprim që konsiderohet i ulët janë përfshirë tashmë edhe femrat që cilësohen si bë rthama e edukimit tek brezat e rinj.

Njëra prej vajzave i hedh xhaketën sipër telefonit, bën pagesën dhe më pas e merr dhe zhduket sëbashku me shoqen.

Kjo vepër pe nale përveçse ka d ëm monetar apo material, d ëmi p sikologjik që sjell tek v iktimat, është edhe më i madh.