E dielë e zezë, kamionë dhe disa makina bëhen copa, ç’ka ndodhi pak minuta më parë? Detaje!.

E dielë e zezë, kamionë dhe disa makina bëhen copa, ç’ka ndodhi pak minuta më parë? Detaje!.

Një n gjarje e r ëndë është regjistruar pak minuta më parë në autostradën Lushnje-Fier. Bëhet me dije se disa makina janë p ërplasur me njëra-tjetrën si p asojë e d erdhjes së naftës në rrugë.

Ka qenë fillimisht një kamion që tr ansportonte naftë që është p ërplasur me barrierat anësore të rrugës, në r rethrrotullimin e Kolonjës dhe më pas disa mj ete pas tij.

Si p asojë e p ërplasjes së kamionit, nafta është d erdhur në rrugë dhe mj etet e tjera kanë pasur v ështirësi në qarkullim. Disa prej tyre janë p ërplasur me njëra-tjetrën por dhe me b arrierat anësore të rrugës.

Fatmirësisht, deri tani nuk r aportohet për të p lagosur, vetëm për d ëme materiale.