DALIN FOTOT: Ky është Armand Xhaferri, i riu që humbi je tën në a ksidentin tr agjik te “Rruga e Kombit”, makina e tij u p ërplas me t rajlerin

DALIN FOTOT: Ky është Armand Xhaferri, i riu që humbi j etën në ak sidentin tr agjik te “Rruga e Kombit”, makina e tij u p ërplas me t rajlerin

Armand Xhaferri është 31-vjeçari që humbi je tën në ak sidentin tr agjik mbrëmjen e djeshme në “Rrugën e Kombit”. Ak sidenti i tr efishtë i ka marrë j etën 31-vjeçarit mbrëmjen e djeshme në a ksin rrugor Milot-Rrëshen.

Fillimisht një mjet tip tr ajleri është p ërplasur me një makinë tip BMW, ndërkohë që në aks ident është përfshirë edhe një m jet i tretë.

Vik tima drejtonte BMW-në dhe ishte i vetëm në makinë. Tr upi i vi ktimës ka qëndruar për rreth 30 minuta në makine pas pë rpla sjes së fortë.

Nuk dihen ende shkaqet e a ksidentit, ndërkohë që po punohet për zb ardhjen e rrethanave nga ana e Po licisë.