Ah sa dh imbje për familjarët/ Sërish numër i lartë i i nfektimeve me koronavirus, sa qytetarë dhanë sh pirt në 24 orët e fundit?

Ah sa dh imbje për familjarët/ Sërish numër i lartë i i nfektimeve me koronavirus, sa qytetarë dhanë s hpirt në 24 orët e fundit?

Katër persona kanë vd ek ur nga koronavirusi gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë.Nga ra porti i fundit i Instituti K ombëtar i Shëndetësisë Publike, bëhet e ditur se janë shë nuar 453 ra ste të reja gjatë 24 orëve të fundit.

“Gjatë 24 orëve të fu ndit, në Lab oratorin e Mikr obio lo gjisë M o lekulare në “IKShPK dhe labo ratoret pr ivate me me todën R T-PCR, janë t estuar gjithsej 3.680 m ostra të marra nga S hSKUK dhe gj urmimi i kontakteve të ras teve në terren, prej të cilëve rezultojnë 453 r aste pozitive”. Brenda 24 orëve janë raportuar 4 ra ste të v de kjes me S ARS CoV-2 pozitiv. R astet e vd ekjes janë nga komunat: Prishtinë 3 r aste (83, 76, 70 vjeç), Skenderaj 1 rast (58 vjeç)”, thuhet në njoftimin e IK SHPK-së.

Gjatë 24 orëve të fundit, janë shër uar 206 pa 44cientë derisa numri i përgjithshëm i të sh ëruarve deri më sot është gjithsej 59 849 r aste, kurse numri i r asteve a ktive është 7 782.