U shpall i pafajshëm pas 25 vitesh bu.rg, reagimi prekës i të dë.nuarit do t’ju p erlote

U shpall i pafajshëm pas 25 vitesh bu.rg, reagimi prekës i të dë.nuarit do t’ju p erlote

Daniel Villegas u shpall i pafa.jshëm më 6 tetor të vitit te kaluar dhe në videot e publikuara në h rd rin tr

Juria që përbëhej nga shtatë gra dhe pesë burra e sh qyrtoi r astin rreth nëntë orë para se të merrnin vendimin e tyre.

Vendimi përfundoi një sagë 25-vjeçare që përfshinte tri gjy.kime dhe shumë ap ele.

Avo kati i tij, Joe Spencer u shpreh:

Unë jam mirënjohës për Danielin dhe familjen e tij. Unë nuk mund as ta im agjinoj se çfarë kanë hequr ai dhe familja e tij gjatë gjithë këtyre viteve.”

Villegas qau ndërkohë që priste njoftimin dhe më pas u rr.ëzua në gj unjë kur më në fund u shpall i pa fajshëm.

Familja dhe mbështetësit e tij, të cilët mbushën sallën e gj yqit, shpë.rt.hyen në duartrokitje. Villegas, aku.zohej për një v.r.a.sje të dy fishtë. Momentin e re agimit mund ta gjeni në minutën e dytë e në vazhdim.