“Se*Si në ko,munizëm ishte më i mirë?” Silva Balatadori flet për tr,aumën: Nëna ime nisi të qa,nte kur…

“Se*Si në ko,munizëm ishte më i mirë?”, Silva Balatadori flet për tr,aumën: Nëna ime nisi të qa,nte kur…

Silva Balatadori ishte pjesë e panelit në “Ftesë në 5”, ku u diskutua rreth studimit të au tores Kristen R.Ghodsee, që tregonte se se ksi në

k omunizëm ishte më i mirë.Sa i përket studimit të mësipërm, Silva jo vetëm që nuk e mbështeti, por tha se në atë kohë njerëzit nuk kanë patur aspak informacion mbi ed ukatën se k suale. Thënë këtë, ajo kujtoi d ramën e madhe që kishte pë rjetuar e ëma kur .…shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn…