НАRROl Që Ka TavoIinë Xhami, Gazetarja Hар Kë,mbët Dhe Bëhet Gazi I Botës. Shikueshmerria Thyen/Rekord

НАRROl Që Ka TavoIinë Xhami, Gazetarja Hар Kë,mbët Dhe Bëhet Gazi I Botës. Shikueshmerria Thyen/Rekord

Harron që ka tavolinë xhami, gazetarja hap këmbët dhe bëhet gazi i botës.G afat në transmetim live janë nga më të ndryshmet, por nuk mungojnë

as ato pas sk enave dhe gjatë xhirimeve.Videoja më v irale për momentin është gazetarja italiane e lajmeve në “TG5, Costanza Calabrese”.Gafat në transmetim live janë nga më të ndryshmet, por nuk mungojnë a s ato pas skenave dhe gjatë xhirimeve.…shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn…